แผนบริหารความเสี่ยง

download-icon  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

download-icon  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
download-icon  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
download-icon  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
download-icon  แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยง

 

 

footer