สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
000
paro6
directory
duty
unit

patanee
 
หน่วยงานภาคสนาม

  อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า  

  อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
  อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
    เขาปะช้าง-แหลมขาม
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด
 สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้
 สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง
 สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย
 
 

 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็น ค่าอาหารช้างป่าของประเทศไทย ได้ที่เลขบัญชี 039-0-35626-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39   
 
  วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
 
             
       
       

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันที่ 14 มกราคม 2557
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

 
       

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2556
วันที่ 26 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่

 
       

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และคณะ
ร่วมกันถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.40 - 10.40 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

 
       

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดโครงการฝึกอบรม
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2556
ณ ค่ายท่านมุก ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

 
        นายสุพจน์ เพลิดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรมพูดคุยมื้อเย็น (Dinner talk)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสงขลา"
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่43 ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา         
 
     

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และคณะ
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงาน ของดีเมืองนรา ประจำปี2556
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2556

 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดโครงการเสวนาเครือข่ายการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่วิกฤตป่าไม้
หัวข้อ "การดูแลรักษาป่าพรุเกาะสะบ้า"
เมื่อวันที่30 สิงหาคม 2556
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าปากบาง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม
ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม
ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา   
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรมโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่21
เมื่อวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่         
 
     

ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์)
ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้

 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรมใส่ใจซึ่งกันและกันแบ่งปันเวลา
พูดคุยเพื่อขจัดปัญหาร่วมสร้างคุณค่าในงาน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)          
 
     

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทาง VDO Conference
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรมพูดคุยมื้อเย็น (Dinner Talk)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรม " กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ปี'56 "
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และคณะ
เยี่ยมเยียนหน่วยงานสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 จังหวัดสงขลา
เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2556
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสวนพฤกศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2556          
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา
เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2556          
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานวนอุทยานควนเขาวัง จังหวัดสงขลา
เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2556          
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการสวนป่าเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา
เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2556          
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556
ณ วัดท่าหยี หมู่ที่6 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
 
      ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสงขลา"
ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน
ทางศาสนาตามแผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ใสสะอาด พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556
ณ วัดบางตาล หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 
      ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำคลองบางแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด่ จังหวัดพัทลุง        
 
     

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

       
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหาดใหญ่
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ สวนพฤษศาสตร์พัทลุง
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ หน่วยควบคุมไฟป่าทะเลน้อย
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลสาบ
 
      นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
ณ วัดปริก หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพร อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 
     

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. "
โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนพนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ 
บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ หมู่ที่4 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 
      คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การปฏิบัติงานในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"
ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดกิจกรรม
โครงการพุทธชยันตี 2600 ปี ฟื้นวิถีพุทธ
พัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และชุมชน
ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำพระพุทธวิหาร (ถ้ำลำสินธุ์) อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
 
      นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่งมอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
ให้กับ นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556  
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6
จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 
      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6 (สงขลา)         
 
 
 
 

       
 
 

ช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ได้จัดช่องทางสำหรับเพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้

1. เว็บไซต์ www.dnp.go.th/info_protevt
2. ตู้ ปณ. 142 ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
3. e-mail :: caodnp@dnp.go.th หรือ fire_1362@hotmail.com
4. โทรศัพท์สายด่วน 1362
5. ตู้รับเรื่องร้องเรียนหรือตู้รับความคิดเห็น ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที 6
6. ทางไปรษณีย์ถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เลขที่ 60 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
7. โทรศัพท์ถึง
    - ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 หมายเลข 08-1595-6720 หรือ
    - หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย โทร. 08-6955-5725
8. ระบบรับเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Petition) ผ่านศูนย์บริการประชาชนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

** ผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 **

 
 
 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสัตว์ป่า ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า
ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โดย บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
ชื่อบัญชี  โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
เลขที่บัญชี 053 - 424505 - 9 ประเภทออมทรัพ
ย์
 
     
    [ประกาศ] : : ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในโครงการสวนปาล์มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
    [ประกาศ] : : สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในโครงการสวนปาล์มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
    [ประกาศ] : : กรอบแนวคิดฯและร่าง"วิสัยทัสน์สงขลา 2570" (พ.ศ.2556-2570)  
    [ประกาศ] : : ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
    [ประกาศ] : : ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชุดหน่วยพิทักษ์ป่า จำนวน4รายการของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง         
   
 
นายสุพจน์  เพริดพริ้ง
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
 
khaonamkang
khaopoo
warning
publiccenter
report2552
report2552
report2552
co-op
http://www.mnre.go.th/
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
www.dnp.go.th