วงจรชีวิตผีเสื้อในป่าฮาลา-บาลา

ดักแด้่  ( Pupa )

ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง ( The Rustic )

Cupha erymanthis lotis

< BACK  /  NEXT >