วงจรชีวิตผีเสื้อในป่าฮาลา-บาลา

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

 

< BACK  /  NEXT >

***กดปุ่มบนรูปภาพหน้าต่างรูปภาพนั้นๆ จะถูกขยายใหญ่และปรากฎขึ้น โดยสามารถกดปุ่ม NEXT หรือ BACK ในการเปิดหน้าต่างในแต่ละชนิดของวงจรชีวิตผีเสื้อ***

 

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

ชื่อสามัญ The Black and White Helen

ชื่อวิทยาศาสตร์ Papilio nephelus sunatus

วงศ์ PAPILIONIDAE

ขนาด (wingspan ) 100 – 125 มม.

ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายหาง ปีกบน พื้นปีกสีดำ แต่ปีกคู่หลังไม่มีแต้มสีแดงที่ขอบปีกด้านข้าง และมีแถบสีขาวครีมบริเวณกลางปีกมากกว่า 3 แถบ มีแต้มรูปจันทร์เสี้ยวสีขาวครีมเรียงตามแนวขอบปีก ปีกล่าง คล้ายปีกบน

ลักษณะของหนอนผีเสื้อ ลำตัวรูปทรงกระบอกสีเขียวอ่อนอมเหลือง มีลวดลายสีขาวพาดที่หัว 2 แถบ บริเวณกลางลำตัวมีแถบสีน้ำตาล และลวดลายสีขาวอยู่ติดกันพาดขวางลำตัว 2 แถบ

ลักษณะของดักแด้ ใช้ใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืชและอีกเส้นหนึ่งคล้องรอบลำตัว ระยะดักแด้ 17 วัน

สภาพแหล่งที่อยู่อาศัย ป่าโปร่ง ป่าไม้ ลำธาร

พืชอาหาร ส้ม ( Citrus reticulata ) หัสคุณ ( Micromelum minutum ) และ สามง่ามเขา ( Euodia sp. )

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท ี่6

ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์ นักวิชากาป่ไม้ 7 ว  ผู้จัดทำเวบไซด์

ปรับปรุงวันที่ 15 ตุลาคม 2551