วงจรชีวิตผีเสื้อในป่าฮาลา-บาลา

ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล

 

< BACK  /  NEXT >

***กดปุ่มบนรูปภาพหน้าต่างรูปภาพนั้นๆ จะถูกขยายใหญ่และปรากฎขึ้น โดยสามารถกดปุ่ม NEXT หรือ BACK ในการเปิดหน้าต่างในแต่ละชนิดของวงจรชีวิตผีเสื้อ***

 

ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล

ชื่อสามัญ The Chocolate Tiger

ชื่อวิทยาศาสตร์ Parantica melaneus plataniston

วงศ์ NYMPHALIDAE

ขนาด (wingspan ) 75 – 85 มม.

ท้องสีเหลืองส้ม ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาล ตามช่องเส้นปีกแถบขนาดใหญ่สีขาวอมฟ้า ซึ่งบางเกือบใส และมีจุดประปราย ปีกล่าง คล้ายปีกบนแต่สีน้ำตาลของพื้นปีกอ่อนกว่าเล็กน้อย

ลักษณะของหนอนผีเสื้อ ลำตัว เป็นปล้องๆ รูปทรงกระบอก ลำตัวสีขาวมีจุดสีน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วลำตัว และมีจุดสีเหลือง 3 คู่ เรียงอยู่ท้ายของลำตัว มีหนามที่หัว 1 คู่และท้าย 1 คู่

สภาพแหล่งที่อยู่อาศัย ป่าโปร่ง ทุ่งหญ้า

ลักษณะของดักแด้ ใช้ใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืชแล้วห้อยหัวลงมาคล้ายตุ้มหู ระยะดักแด้ 10 วัน

พืชอาหาร Asclepiadaceae sp. 4

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท ี่6

ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์ นักวิชากาป่ไม้ 7 ว  ผู้จัดทำเวบไซด์

ปรับปรุงวันที่ 20 ตุลาคม 2551