วงจรชีวิตผีเสื้อในป่าฮาลา-บาลา

ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา

 

< BACK  /  NEXT >

***กดปุ่มบนรูปภาพหน้าต่างรูปภาพนั้นๆ จะถูกขยายใหญ่และปรากฎขึ้น โดยสามารถกดปุ่ม NEXT หรือ BACK ในการเปิดหน้าต่างในแต่ละชนิดของวงจรชีวิตผีเสื้อ***

 

ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา

ชื่อสามัญ The Plain Tiger

ชื่อวิทยาศาสตร์ Danaus chrysippus chrysippus

วงศ์ NYMPHALIDAE

ขนาด (wingspan ) 55 – 65 มม.

  ผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้ทั้งหมดมีพิษในตัว คาดว่าได้รับการสะสมจากการกินใบไม้ที่มียางในช่วงระยะที่เป็นตัวหนอน ซึ่งได้แก่ใบของต้นรัก สลิด ไทรย้อย กระทุงหมาบ้า ฯลฯ ลักษณะที่เหมือนกันของผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้คือส่วนอกเป็นลายจุดดำ – ขาว ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลส้ม มุมปลายปีกหน้า ของปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลเข้ม ถัดเข้ามามีแถบสีขาวพาดขวาง ขอบปีกด้านข้างสีดำ มีจุดสีขาวเรียงกัน บนสีดำ ปีกล่าง คล้ายปีกบน แต่มุมปลายปีกหน้าของปีกคู่หน้าสีอ่อนกว่า

ลักษณะของหนอนผีเสื้อ ลำตัว เป็นปล้องๆ รูปทรงกระบอก ลำตัวมี สีเหลือง มีลายสีเทาฟ้า และสีดำสลับกันพาดขวางตลอดบนลำตัว มีหนาม 3 คู่ ที่หัว 1 คู่ และท้าย 2 คู่ โคนหนามสีแดงปลายสีดำ

ลักษณะของดักแด้ ใช้ใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืชแล้วห้อยหัวลงมาคล้ายตุ้มหู ระยะดักแด้ 6 วัน

สภาพแหล่งที่อยู่อาศัย ชุมชน ป่าโปร่ง

พืชอาหาร รัก ( Calotropis gigantea ) ไฟเดือนห้า

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท ี่6

ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์ นักวิชากาป่ไม้ 7 ว  ผู้จัดทำเวบไซด์

ปรับปรุงวันที่ 20 ตุลาคม 2551