วงจรชีวิตผีเสื้อในป่าฮาลา-บาลา

ผีเสื้อเณรธรรมดา

 

< BACK  /  NEXT >

***กดปุ่มบนรูปภาพหน้าต่างรูปภาพนั้นๆ จะถูกขยายใหญ่และปรากฎขึ้น โดยสามารถกดปุ่ม NEXT หรือ BACK ในการเปิดหน้าต่างในแต่ละชนิดของวงจรชีวิตผีเสื้อ***

 

ผีเสื้อเณรธรรมดา

ชื่อสามัญ The Common Grass Yellow

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurema hecabe contubernalis

วงศ์ PIERIDAE

ขนาด (wingspan ) 35 – 45 มม.

  กลุ่มผีเสื้อเณรเป็นผีเสื้อที่จำแนกชนิดได้ยาก ยกเว้นผีเสื้อเณรยอดไม้ ที่มีสีออกไปทางสีเหลืองอ่อน และปีกล่างไม่มีลวดลายใดๆ แต่ละชนิดมีสีสันที่คล้ายคลึงกัน นอกจากจะใช้สีดำที่บริเวณขอบปีกบนเป็นจุดสังเกตแล้ว จุดแต้มสีน้ำตาลเล็กๆ ที่กระจายอยู่บนแผ่นปีกล่างก็มีส่วนช่วยในการแยกความแตกต่างของผีเสื้อเหล่านี้ได้เช่นกัน ปีกบน พื้นปีกสีเหลือง ขอบปีกสีดำ สีดำที่ต่อกับ สีเหลืองบริเวณขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้าหยักเว้า ปีกล่าง คล้ายปีกบน เห็นสีดำจางๆ ขอบปีกบนมีจุดสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วไป

ลักษณะของหนอนผีเสื้อ ลำตัวเป็นปล้องๆ รูปทรงกระบอก หัว และลำตัวตัวสีเขียวอ่อนมีแถบสีขาวข้างลำตัว 1 เส้น พาดตามยาวของลำตัว ทั้งสองด้าน

ลักษณะของดักแด้ ใช้ใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืชและอีกเส้นหนึ่งคล้องรอบลำตัว ระยะดักแด้ 7 วัน

สภาพแหล่งที่อยู่อาศัย ชุมชน ทุ่งหญ้า พุ่มไม้ ป่าโปร่ง ลำธาร

พืชอาหาร โสน ( Sesbania javanica ) ชุมเห็ดเทศ ( Senna alata ) และ ชุมเห็ดไทย ( Senna tora )

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท ี่6

ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์ นักวิชากาป่ไม้ 7 ว  ผู้จัดทำเวบไซด์

ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2551