วงจรชีวิตผีเสื้อในป่าฮาลา-บาลา

ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก

 

< BACK  /  NEXT >

***กดปุ่มบนรูปภาพหน้าต่างรูปภาพนั้นๆ จะถูกขยายใหญ่และปรากฎขึ้น โดยสามารถกดปุ่ม NEXT หรือ BACK ในการเปิดหน้าต่างในแต่ละชนิดของวงจรชีวิตผีเสื้อ***

 

ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก

ชื่อสามัญ The Common Jay

ชื่อวิทยาศาสตร์ Graphium doson evemonides

วงศ์ PAPILIONIDAE

ขนาด (wingspan ) 50 – 65 มม.

  ผีเสื้อชนิดนี้จะไม่เกาะกลางปีกบ่อยนัก ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีแถบสีฟ้าอ่อนขนาดใหญ่เรียงพาดกลางปีก และมีแต้มสีฟ้าอ่อนทั่วปีกทั้งสองคู่ ปีกล่าง คล้ายปีกบน แต่แถบสีฟ้ามีสีอ่อนกว่า และจะเว้นช่องห่างๆ ขอบปีกด้านในของกลางปีกคู่หลังมีแต้มสีแดงบริเวณของปีกคู่หลังมีขีดสีแดงสั้นๆ อยู่ระหว่างแถบสีฟ้า

ลักษณะของหนอนผีเสื้อ หนอนระยะแรกลำตัวสีดำ มีหนามสีน้ำเงินดำ 3 คู่ บริเวณส่วนของหัว ส่วนท้ายของลำตัวมีหางเป็นแฉกสีขาว 2 แฉก หนอนระยะถัดไป ลำตัวเป็นปล้องๆ สีเหลืองอ่อน ลักษณะรูปทรงกระบอก หัวมีหนามสามคู่ คู่บนสุดเปลี่ยนเป็นวงกลมขอบสีเหลืองข้างในสีน้ำเงิน

ลักษณะของดักแด้ ใช้ใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืชและอีกเส้นหนึ่งคล้องรอบลำตัว ระยะดักแด้ 12 วัน

สภาพแหล่งที่อยู่อาศัย ป่าโปร่ง ลำธาร

พืชอาหาร นมแมว ( Melodorum siamense ) นมแมวน้อย ( Cyathostemma micranthum )

นมแมวป่า ( Fissistigma fulgens ) และ ส่าเหล้า ( Friesodielsia desmoides )

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท ี่6

ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์ นักวิชากาป่ไม้ 7 ว  ผู้จัดทำเวบไซด์

ปรับปรุงวันที่ 15 ตุลาคม 2551