พรรณไม้ name=
แมลง
เห็ด
 
  เห็ดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
 
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amauroderma sp.1
วงศ์ GANODERMATACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amauroderma sp.2
วงศ์ GANODERMATACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amauroderma sp.3
วงศ์ GANODERMATACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ganoderma sp.1
วงศ์ GANODERMATACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ganoderma sp.2
วงศ์ GANODERMATACEAE
     
  A B C G H M N P R S T X