เมนูหลัก
 
วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
Ramsar site
ภารกิจ

พืชพรรณ

สัตว์ป่า
นกในทะเลน้อย
กิจกรรม
Brochure
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ข้อปฏิบัติ
การบริการ
ติดต่อเรา
 
 
นกในทะเลน้อย
วงศ์นกอัญชัญ (Rails)
   นกน้ำวงศ์นี้มีขาและนิ้วยาว สามารถเดินหากินบนกอ
ไม้น้ำได้ดี นกวงศ์นี้ พบได้ง่ายในบริเวณรอบๆ ที่ทำการ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ส่วนใหญ่เป็น นกประจำถิ่น
เช่น นกอัญชัญคิ้วขาว(White - Browed Crake)
นกกวัก (White Breasted Waterhen)
นกอีลุ้ม (Waterhen) นกอีล้ำ(Moohen) เป็นต้น
วงศ์นกเป็ดน้ำ (Duck and Geese)

   เป็นนกน้ำลำตัวป้อม มีลักษณะเด่นคือ ปากแบนใหญ่
หางสั้น มีแผ่นพังผืดยึดนิ้วเท้า สามารถว่ายน้ำและดำน้ำ
หาปลาได้ดี อยู่รวมกันเป็นฝูง และมีพฤติกรรมจับคู่
อยู่เพียงตัวเดียวไปตลอด จะเปลี่ยนคู่ก็ต่อเมื่อคู่นั้น
ได้ตายลง อพยพมาในฤดูหนาว ที่พบในทะเลน้อย
มีนกเป็ดแดง (Lesser Whistling - Duck)
เป็ดคับแค (Cotton Pygmy) เป็ดลาย (Garganey)

วงศ์นกพริก (Jacana)

   นกในวงศ์นี้มีขนาดเล็ก เป็นนกน้ำที่มีปากยาวเท่ากับ
ความยาวของหัว สามารถเดินข้ามบนกอไม้น้ำได้ดี
ลักษณะเด่น ตัวผู้ทำหน้าทีฟักไข่เลี้ยงลูก ตัวเมีย
จับคู่ครั้งละหลายตัว พบทะเลน้อย 2 ชนิด
นกอีแจว (Pheasant Tailed Jacana) 
นกพริก (Bronze Winged Jacana) 

วงศ์นกกาน้ำ (Cormorant)
   นกน้ำชนิดนี้สีดำรูปร่างคล้ายกับนกกา นิ้วเท้ามีพังผืด ดำน้ำเก่งมาก มีทั้งกาน้ำเล็ก(Little) 
และ กาน้ำใหญ่ (Great Cormorant)
วงศ์นกตีนเทียน (Stilts)

   เป็นนกชายเลนที่มีปากและขายาวมาก ส่วนใหญ่มีสี
ขาวดำ มักอยู่รวมกันเป็นฝูงและชอบส่งเสียงดัง
เมืองไทยมีชนิดเดียวคือ นกตีนเทียน
(Black Winged Stilts)

วงศ์นกยาง (Ardeidae)

   เป็นนกน้ำขนาดใหญ่มีคอและขายาว มักเดอนท่องน้ำ
หากินหรือยืนนิ่งบนพืชน้ำ ใช้ปากแหลมยาวจับสัตว์น้ำ
เล็กๆ เมื่อบินจะพับหัวและคอแนบลำตัว เหยียดขา
ไปข้างหลัง ทำรังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่

นกชนิดอื่นๆ
   นอกจากที่กล่าวแล้ว ยังมีนกที่พบเห็นบ่อยๆคือ
เหยี่ยวแดง (Brahming Kite)
นกกระแตแต้แว็ด (Red Wattled Lapwing)
นกนางนวลแกลบเคราขาว (Wiskered Tern)
นกกระเต็นน้อยธรรมดา (Common Kingtfisher)
นกนางแอ่นบ้าน (Barn Swallow ) เป็นต้น

 

กลับสู่หน้าหลัก

“โลกแห่งธรรมชาติ
เพื่อการเรียนรู้คุณค่า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้ำและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย”
 
 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทรศัพท์ 074 - 685599 โทรสาร 074 - 685599

E – mail : talenoi_center@hotmail.co.th